Fundacja Nasze Dzieci

zajmuje się pomocą skierowaną dla dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych.

O Fundacji
image

Program wspierania macierzyństwa

Udzielamy wsparcia kobietom m.in. w ich pracy, już na etapie ciąży, by mogły realizować się nie tylko na gruncie zawodowym, ale także rodzinnym.

Udzielamy pomocy potrzebującym, zarówno prywatnym osobom, jak i instytucjom. Wspieramy finansowo i materialnie szkoły, szpitale, organizacje pozarządowe, zajmujące się m.in. ludźmi niepełnosprawnymi czy też wykluczonymi społecznie.

Sprawdź!

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami.